กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566

          กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ กระต่ายหมายจันทร์ฉาย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ พุทธศักราช 2566

กรมสมเด็จพระเทพฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ "กระต่ายหมายจันทร์ฉาย" ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ พุทธศักราช 2566


          ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน    เวลาพระจันทร์เต็มดวง
          กระต่ายจะยืนสองขาชมพระจันทร์                   สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน
          กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น                ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย
          ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย                         ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา
          ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ                      สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา 
          จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา                          สองสหายและจันทรามาอวยชัย

ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn


กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566 โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:44:26 แสดงความคิดเห็น